Indefinida

Marketplaces & E-commerces

Marketplaces & E-commerces En primer lloc, cal dir que la proliferació de Marquetplaces & E-commerces, no és causa de la pandèmia, sinó aquesta és un catalitzador que accelera els canvis.…